ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จระเข้หิน

Type Text Her

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จระเข้หิน  เมื่อวันที่  8 ก.พ.61 ณ ห้องประชุมสภา อบต.จระะเข้หิน

เพื่อ พิจารณาแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทองทุนฯ และ การประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ

อัพเดทเมื่อ : 20-02-2018 04:27:31


 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology