ข้อบัญญัติ
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนการจัดการความรู้ อบต.จระเข้หิน
 แผนการดำเนินงาน
 แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ อปท.
 การจัดเก็บรายได้
 กิจการสภา
 หนังสือราชการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ูแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - คำนำ
 - ปกแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
 - ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๖
 - ประกาศแผนดำเนินงาน (2)
 - แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2556
 - แผนปฏิบัติการส่วน 1(เสร็จ)
 - อนุมัติ
 - แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology