นางสาววิภาภรณ์ พันธุ์แก้ว
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
น.ส.เพ็ญรัศมี สอนครบุรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวติชิลา จรครบุรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology