นางสาวปณิภา อินทร์กระโทก
รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นางปณิภา อินทร์กระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology