นายพรชัย อ่อนธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
 
นางดนตรี ปิณฑะบุตร
รองนายก อบต.
 
นายไว พิมเสนครบุรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
 
นายพิพัฒน์พล บุญเอก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน


 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology